El web no està optimitzat per IExplorer, és millor utilitzar Mozilla Firefox o Chrome

 

410b_ORDRE_18_2017_09_15_BANNERGENERAL.jpg

 

ÚS DE LA INSTAL·LACIÓ

1. Els menors de 16 anys no es poden abonar sols a la instal·lació, ho hauran de fer acompanyats del pare, mare o tutor.

2. Els menors de 14 anys no poden accedir a les instal·lacions si no van acompanyats per un adult (pare, mare, tutor o persona autoritzada mitjançant la signatura del document de responsabilitat que els hi facilitaran a recepció).

3. No és permès l’accés de persones que pateixen malalties infeccioses. La direcció podrà exigir la presentació d’un certificat mèdic en el cas que es detecti qualsevol possibilitat de risc per a la resta d’usuaris.

4. Està prohibit fumar en tota la instal·lació excepte a les zones habilitades.

5. És obligatori abandonar els espais 15 minuts abans de tancar.

6. L’abonat/da ha d’ajustar la seva activitat als serveis i horaris contractats. El no compliment podrà comportar una amonestació.

7. La Direcció de la instal·lació no es responsabilitza dels objectes perduts i/o oblidats; els objectes perduts que s’hagin pogut recollir es guardaran durant 2 setmanes; passat aquest termini el centre no se’n pot fer responsable.

 

QUOTA D'ABONATS

8. La primera quota d’abonament juntament amb les despeses d’inscripció es pagaran en efectiu o en targeta bancària. El cobrament de les següents quotes segons les dades que prèviament s’hagin facilitat, es realitzarà mitjançant domiciliació bancària.

9. El carnet o polsera d’abonat/da és personal i intransferible. El seu préstec a una altra persona suposarà la baixa del titular.

10. L’import de la primera mensualitat, serà proporcional al dia d’alta. L’abonament es renovarà automàticament cada mes. Excepte campanyes especials.

11. Els menors entre 16 i 17 anys podran accedir a la sala de musculació amb l’autorització expressa del pare, mare o tutor i podran fer exercicis cardiovasculars i de musculació (així mateix, també podran fer classes dirigides).

12. Les baixes temporals tindran una durada mínima de 3 mesos, excepte situacions prescrites per un mèdic facultatiu. L’abonat haurà de pagar la quota de manteniment mensual (abonat baixa temporal).

13. Els canvis de tipus d’abonament, baixes temporals o definitives s’informaran mitjançant els documents disponibles a recepció abans del dia 20 del mes anterior o el laborable següent si és festiu.

14. L’abonat/da que no pagui un rebut i no resolgui aquesta situació, amb el suplement de les despeses corresponents a les comissions per rebut retornat abans de l’últim dia del mes corresponent, serà donat de baixa definitiva. En cas de voler reintegrar-se a la instal·lació, passat un mes natural des del dia de la devolució del rebut, haurà de pagar el rebut impagat, les despeses per comissió bancària, les despeses d’inscripció i l’alta nova.

15. L’abonat/da haurà de comunicar qualsevol canvi que es produeixi en les dades de la seva fitxa. Si no ho fa, l’Estadi no es farà responsable  dels perjudicis que el fet pugui ocasionar.

16. Els abonats que gaudeixen d’una quota d’atletes federats són els responsables de presentar cada inici de temporada una llicència vigent, en cas contrari, automàticament se’ls hi cobrarà l’import d’un abonament general.

17. Els abonats que gaudeixen d’una quota especial de jugadors de les lligues de F7 són responsables de presentar a cada inici de temporada l’acreditació de que estan inscrits a la temporada actual. En cas contrari, perdran aquesta avantatge.  Els costos econòmics que generi el gestionar un retràs en la presentació, serà el soci qui se’n faci càrrec.

18.  Per l’aplicació dels preus de família nombrosa, l’abonat haurà d’aportar el certificat de situació expedit per l’òrgan corresponent.

19.  En cap cas, aquesta informació s’utilitzarà per qualsevol gestió recaptadora.

20.  Un abonat/da només podrà contractar una armariet en servei de lloguer.

 

 

410b_ORDRE_18_2017_09_15_BANNERESTADI.jpg

ÉS OBLIGATORI

1. Guardar el respecte necessari a les instal·lacions i tots els seus elements evitant trencaments, usos indeguts, desperfectes…

2. Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació.

 

NO ÉS PERMÈS

1. Entrar-hi ampolles de vidre.

2. Entrar-hi amb banyador, o anar amb el tors nu.

3. Menjar a les graderies, inclòs tot tipus de llaminadures o fruits secs.

4. Fumar a tota la instal·lació, excepte en les zones habilitades.

5. Està prohibida l’entrada de gossos o qualsevol altra mena de mascota, amb l’excepció dels gossos pigall.

6. Ocupar el replà de dalt de tot ja que representa un lloc de pas per als abonats que es troben corrents realitzant el circuit extern.

 

 

410a_ORDRE_18_2017_09_15_BANNERFITNESS.jpg

 

ÉS OBLIGATORI

1. Guardar el respecte necessari a les instal·lacions i tots els seus elements evitant trencaments, usos indeguts, desperfectes…

2. Seguir les indicacions del personal tècnic de la instal·lació.

3. En cas de portar begudes, ha de ser en recipients hermètics i irrompibles.

4. L’ús d’una tovallola gran per a la realització de qualsevol pràctica dins de la sala de musculació.

5. Entrar a la sala amb calçat i roba esportiva. El calçat ha de ser diferent al de carrer i preferentment de sola blanca.

6. Deixar el material en el seu lloc un cop utilitzat.

7. Eixugar les màquines després de la seva utilització.

8. Fer un bon ús de les màquines, descarregar les barres de peses després d’utilitzar-les i tornar els pesos lliures al seu lloc.

9. Quan als aparells cardiovasculars hi ha persones esperant, el temps màxim d’ús serà de 20 minuts.

10. Durant la pausa de recuperació és obligatori permetre l’ús de l’aparell si un altre usuari està esperant.

 

NO ÉS PERMÈS

1. L’entrada a la sala de musculació als menors de catorze (14) anys.

2. Entrar-hi amb banyador, sabatilles de bany, roba i calçat de carrer, o anar amb el tors nu.

3. Entra-hi bosses i ampolles de vidre i llaunes.

4. Els joves de catorze (14) i quinze (15) anys hauran d’entrar acompanyats d’un adult i poden utilitzar únicament la sala cardiovascular.

5. Fer fotos ni gravar cap tipus d’imatges.

 

ES RECOMANA

1. Fer un escalfament general amb exercicis aeròbics i estiraments durant un període mínim de 10 minuts.

2. Beure aigua, uns 200 ml cada 15 o 20 minuts durant la realització d’activitats aeròbiques de mitjana intensitat.

3. Que els joves de catorze (14) i quinze (15) anys i els seus acompanyants es presentin cada vegada al personal de la instal·lació.

4. Iniciar i finalitzar l’exercici progressivament.

5. No baixar de les màquines en funcionament.

 

ALTRES

1.    Les persones que no respectin aquesta normativa podran ser expulsades de la sala amb avís previ del personal tècnic.

 

Per necessitats del servei la direcció del centre pot canviar l’horari d’obertura i la disposició del servei quan ho consideri oportú.

 Aquests horaris poden modificar-se i/o reduir-se durant els mesos d’estiu, Nadal i la resta de períodes vacacionals.

 

410b_ORDRE_18_2017_09_15_BANNERVESTIDORS.jpg

 

ÉS OBLIGATORI

1. Guardar el respecte necessari a les instal·lacions i tots els seus elements evitant trencaments, usos indeguts, desperfectes, etcètera.

2. Accedir als vestidors únicament els usuaris que hagin d’utilitzar la instal·lació.

3. Perquè un grup pugui accedir als vestidors, haurà de venir acompanyat per un o més responsables.

4. Utilitzar les papereres per deixar tota mena de deixalles i deixar els vestidors en bones condicions d’higiene i neteja

5. Tancar els armariets durant el transcurs de la seva utilització.

6. Tenir una actitud respectuosa envers la resta d’usuaris.

7. Buidar els armariets individuals d’ús puntual un cop finalitzada l’activitat. Al final de la jornada es procedirà a la seva obertura i els objectes trobats a l’interior es tractaran com objectes perduts.

8. Deixar lliure els vestidors com a màxim després de 30 minuts de les modalitats dels serveis inclosos dintre dels abonaments.

 

NO ÉS PERMÈS

1. Menjar als passadissos i als vestidors (incloent-hi pipes i tot tipus de llaminadures).

2. Utilitzar un vestidor que no hagi estat assignat per la recepció.

3. Introduir objectes de vidre.

4. Afaitar-se, depilar-se o tenyir-se els cabells.

5. Fumar en tota la instal·lació, excepte als espais habilitats.

 

ES RECOMANA

1. Per motius d’higiene, utilitzar sabatilles de bany.

2. Fer ús dels armariets per dipositar els objectes personals.

3. No deixar objectes de valor als vestidors. La direcció no es fa responsable dels objectes perduts, oblidats o sostrets a les instal·lacions.

4. En cas de tenir problemes amb el pany de l’armariet, no el forceu, adreceu-vos al personal de recepció.

5. Es recomana fer un bon ús de l’aigua i dutxar-se el temps necessari.

6. Assecar-se a la zona de dutxes.

 

ALTRES

1. Seran els pares, mares i/o tutors legals els qui assumiran totes les responsabilitats que el comportament dels infants i menors d’edat puguin ocasionar.

2. És responsabilitat exclusiva dels pares, mares i/o tutors legals el comportament que els infants i menors d’edat tinguin en tot el recinte de la instal·lació.

3. La direcció del centre no es farà responsable dels materials perduts o desapareguts en les zones de la instal·lació.

 

 

Aquesta web utilitza 'cookies' pròpies i de tercers per oferir una millor experiència i servei. Al navegar o utilitzar els notres serveis, acceptes l'ús que fem de les 'cookies'. De totes maneres, pots canviar la configuració de 'cookies' en qualsevol moment.  [ més Informació ]